Nogle af de emner som er en del af uddannelsen:

 • Indfølingsevner
 • Klarsyn/klarhørelse
 • Telepati
 • Healing
 • Psykometri (clairvoyance udfra en genstand)
 • Fotometri (clairvoyance udfra et fotografi)
 • Fjernclairvoyance
 • Fjernhealing
 • Afdødekontakt
 • Skelneevne
 • Faldgruber indenfor clairvoyance
 • Samarbejdet med den clairvoyante og klienten
 • Forskellige trancestadier
 • Formidling generelt og i forhold til klienten
 • Etik og moralbegreber
 • Tankens kraft
 • Beskyttelse/renselse og jordforbindelse
 • Den åndelige verden
 • Forskellen ml. clairvoyance og kanalisering
 • Andre former for energiarbejde

NYT HOLD 20+21/3 samt 17+18/4.( fre 16-20 & lør 10-16.30) Her lærer du at forholde dig professionelt til det at arbejde med energi og lærer at vejlede andre på den bedst tænkelige måde.

Du lærer at  viderebringe informationerne fra din indfølingsevne på en korrekt og etisk måde til andre.

Du lærer alle de vigtigste evner at bruge og skarpstille med i clairvoyance. Undervisningen kommer til at bestå af både en teoretisk gennemgang og især en hel del praktiske øvelser. Gennem kyndig vejledning lærer du at finde dine styrker indenfor clairvoyancens mange former. Du lærer at "tolke" og forfine dine energier samt at forbedre din skelneevne. Du kommer til at træne med individuelle og til grupper. Du får personlig supervision under hele forløbet - idet jeg hele tiden hjælper dig med energien du arbejder med.

Selve undervisningen foregår med hjertelighed og humor og vi forsøger at "lege" os igennem de mange spændende øvelser, da det tit er den letteste måde at indlære på.

Denne intensive uddannelse er på 2 meget berigende moduler.

Pris for disse 2 modul der sikkert fører dig igennem clairvoyancens verden er i alt 4500,- Betaling på en gang eller fordeles over modulerne ellers efter individuel aftale. Tilmelding er bindende.

Clairvoyanceuddannelsen kan indgå som en del af Soul Master uddannelsen, menkan også sagtens stå for sig selv eller sammen med andre fag du har .

Kontakt underviser Ilse Johannesen mht. spørgsmål datoer for kommende hold 26840434, mail@dengyldnesol.dk

Næste Hold: NYT HOLD 20+21/3 samt 17+18/4.( fre 16-20 & lør 10-16.30)
.
Pris: 4500 kr. (Kan evt. afdrages efter aftale)

”Dette har været det helt rigtige for mig. Efter at have ventet på at komme i gang med en clairvoyance uddannelse, er jeg glad og taknemmelig over, at jeg har taget den hos Ilse. Både den høje faglighed og den uhøjtidelige og jordnære stemning er guld værd. Det har været godt og sjovt og super lærerigt.”

- Pia som afsluttede Claivoyanceuddannelsen