Healing af dyr

  • Healing af kortlægger problematikker ved en bestemt adfærd hos dyret.
  • Giver forslag til løsninger ved forskellige problematikker.
  • Giver en beskrivelse af dyrets ”tilstand”.
  • Fortæller, hvordan dyret har det i sine omgivelser, og hvad der kan forbedres.
  • Healing og afhjælpning af problematikker.

Healing med dyr

Ilse Johannesen tilbyder healing af dyr.

Det sker på to måder:

  • Igennem telepati/tankeoverføring tager jeg direkte kontakt med det enkelte dyr.
  • Gennem indfølingsevne/clairvoyance, hvor jeg fornemmer dyrets tilstand såvel som eventuelle omstændigheder i omgivelserne.

Gennem denne kontakt får jeg fornemmelse for problematikker og disses løsninger.

Dette kan være områder, som dyrenes ejer ønsker at afdække i forhold til uønsket adfærd eller andre omstændigheder.

Kontakten sker enten ved, at jeg møder op i dyrets egne omgivelser, eller ved at jeg tager kontakt på afstand og kortlægger og formidler oplevelsen/resultatet gennem et referat.

Jeg foretager altid foretage healing og harmonisering af det enkelte dyr i forhold til, hvad jeg fornemmer, det har brug for.

Pris:

  • kr. 450,- ved fjernhealing/kommunikation  ( evt aftale ved forløb)
  • kr. 800,- ved fremmøde + kørsel

Behandler Ilse Johannesen