På uddannelsen kommer du til at kunne mestre flg:

 • Direkte dialog og nærvær med Dit Højere selv og dennes inspiration til dig
 • Helt bevidst kontakt til dine Åndelige vejledere og Mestre
 • Mestre redskabet clairvoyance professionelt
 • Mestre redskabet Kanalisering  ( telepati med højere verdener) til dig selv og andre
 • Stærk og meget effektiv Healing direkte fra engle og Mestre
 • Stærk kontakt og healing med enten forløsning eller genopladning med OmniLyset
 • Ny tids Omni rejser - regresseion og fremadretttet- hvor vi både rejser imellem dimensionerne og også frem og tilbage i tiden -

OmniTerapeut er den nye uddannelse under

Den Gyldne Sol


Denne uddannelse er noget helt exceptionelt – for dens sammensætning giver dig og dine behandlinger og klienter langt langt bedre muligheder end ellers tidligere set.

Denne nye uddannelse Omniterapeutuddannelsen kommer til at rumme ALT hvad du har brug for i den NY Tid.

Har du allerede en Clarivoyance uddannelse eller Kanaliseringsuddannelse kan du går videre til de øvrige moduler/uddannelser med det samme.

Fælles for alle modulerne er at du ikke selv skal skabe resultaterne, men at du bevidst lader dig lede af de Højere Energier.
Dette gør du gør igennem kendskab til dig selv og de højere bevidsthedsenergier, samt professionel forvaltning af dine evner.

Det sker gennem forskellige former for kommunikation og øvelse i Den Ny tids energi og bevidsthed, men også gennem at du bevidst vejledes i hvordan du bruger det enkelte redskab / dine evner bedst.

Alt skræddersys som altid i Den Gyldne Sol - til PRÆCIS DIT BEHOV og dine muligheder - og derfor tilrettelægges undervisningen altid løbende og i samråd med energien og det som du har behov for.

Uddannelsen kommer kommer til at indeholde 5 forskellige hovedelementer - og som du i vis udstrækning FRIT kan vælge og prioritere imellem :

 • Clairvoyante redskaber
 • Kanalisering af Mestre og Engle
 • Ny Tids Omnisjælsrejser - Omniregressiom og fremadretttet progressiv healing
 • OmniHealing med Højere Bevidsthed, Omnilyset, Mestre og Engle
 • Samtale og Psykologi

Har du allerede en godkendt uddannelse indenfor enten clairvoyance eller kanalisering, behøver du ikke tage disse igen og kan derfor frit gå videre til de andre moduler i Omniterapeutuddannelsen. Er du psykoterapeut eller psykolog behøver du heller ikke deltage i de tværgående moduler indenfor samtale og psykologi. De øvrige uddannelser inden Omnisjælsrejser og Omnihealing med Engle og Mestre skal tages på skolen, da de ikke findes tilsvarende i Danmark. 

Du kan tage deluddannelserne i forskellige rækkefølger ( undtaget Omnisjælsrejser som kræver kanaliseringuddannelsen min grundkursus), alt efter hvad du skulle have behov og ønske for.


Omniterapuetuddannelsen består af flg moduler (1 modul er 2 undervisningsdage):

Kanaliseringsuddannelsen inkl overbygning

Clairvoyanceuddannelse  min. grundkursus -  i alt mindst 4 moduler

Ny tids SjælHealing med Mestre/engle og OmniLyset - 3 moduler

Ny Tids forløsende Sjælsrejser fremadrettet og regressivt - 3 moduler

Samtale og psykologi -  1 modul - 

Du kan også vælge blot at tage nogle af uddannelserne- og få eksamination på disse.

For at få titlen Omniterapeut skal du have samtlige moduler/uddannelser. Selve uddannelsen certificeres/eksamineres slutteligt med censor og evaluering. 

 Uddannelsen kræver ingen forudsætninger og som nævnt kan du sammensætte de fleste uddannelser og moduler frit .

Vigtigt er det at du har LYST - og at du føler dig i rimelig balance med dig selv -  ring og vi tager en snak om det hele og mulighederne for dig.

Uddannelserne startes løbende op - flere af uddannelserne startes her i foråret 2014. Se under de enkelte kurser / undervisning og på kalenderen

Henvendelse til Uddannelsesleder Ilse Johannesen for at høre nærmere og få mere information

Tlf 26 84 04 34  ilse@dengyldnesol.dk