Følgende emner/områder gennemgås:

  • Sjælskontakt/integration
  • Hvem er du? Som personlighed og som sjæl
  • Guddommeligt samarbejde - hvad er det?
  • Intention med samarbejde - Regler for samarbejdet
  • Hvad er kanalisering - Introduktion til kanaliseringsteknikker i  praksis -
  • Rejse til dit "kanaliseringsrum"
  • Kontakt med "åndelige vejleder" - "Kommunikation" med Sjæl/  åndelig vejleder
  • Hvordan åbner og lukker du energi?
  • Gennemgang af Skelneevner og Faldgruber

Sjæl og vejlederkontakt  - Emailkursus for alle

Kurset forløber over 4 moduler og der udsendes hver 14.dag  ( eller som aftlat individult) opgaver og materiale fra Kanaliseringsskolen.

Målet med fjernkurset er at få bevidsthed om, kontakt med og starte yderligere integration af ens eget guddommelige potentiale. Dette især gennem oplevelsen af sjæls og vejlederbevidsthed i både hjertet og mentalt.

Hele forløbet af præget af at være et individuelt tilpasset forløb, og du modtager personlig feedback på alle dine opgaver, ligesom der hele tiden "kommunikeres" med åndelige vejl. ift. dit potentiale og forløb.

I kurset indgår også en link til en lydfil på nettet med en guidet rejse til dit "kanaliseringsrum" til hjælp til at skabe kontakt med dine vejledere.

Al kontakt foregår via email i de aftalte perioder og du modtager bevis for deltagelse i dette fjernundervisningsforløb.

Besvarelse af skriftlige opgaver sendes til skolen senest hver den 1. og 14. i måneden ( eller som aftalt) og sendes retur med feedback og evt. supplerende materiale senest 3 hverdage herefter. Samtidig fremsendes nye opgaver/materiale til kommende periode.

Pris for hele forløbet Dkr. 2500,- ( eller dkr. 1250,- for hver del (2x2 moduler))

(Betaling sker til Den Gyldne Sol - Kanaliseringsskolens konto Danske Bank reg. nr. 4845 kontonr. 4530017605 (Husk at angive navn)

Hele beløbet skal indbetales senest 8 dage inden opstart. Studerende 10 % rabat på ovenstående pris. Evt. sessioner/coaching udover vedr. personlig udviklingsproces betales/aftales separat.

Opstart aftales individuelt og er som regel mulig de fleste af årets måneder.