Nogle af de emner som er en del af uddannelsen:

 • Indfølingsevner
 • Klarsyn/klarhørelse
 • Telepati
 • Healing
 • Psykometri (clairvoyance udfra en genstand)
 • Fotometri (clairvoyance udfra et fotografi)
 • Fjernclairvoyance
 • Fjernhealing
 • Afdødekontakt
 • Skelneevne
 • Faldgruber indenfor clairvoyance
 • Samarbejdet med den clairvoyante og klienten
 • Forskellige trancestadier
 • Formidling generelt og i forhold til klienten
 • Etik og moralbegreber
 • Tankens kraft
 • Beskyttelse/renselse og jordforbindelse
 • Den åndelige verden
 • Forskellen ml. clairvoyance og kanalisering
 • Andre former for energiarbejde

Her lærer du at forholde dig professionelt til det at arbejde med energi og lærer at vejlede andre på den bedst tænkelige måde.

Du lærer at  viderebringe informationerne fra din indfølingsevne på en korrekt og etisk måde til andre.

Undervisningen kommer til at bestå af både en teoretisk gennemgang og en hel del praktiske øvelser. Gennem kyndig vejledning lærer du at finde dine styrker indenfor clairvoyancens mange former. Du lærer at "tolke" og forfine dine energier samt at forbedre din skelneevne. Du kommer til at træne med individuelle og til grupper. Du får personlig supervision under hele forløbet.

Selve undervisningen foregår med hjertelighed og humor og vi forsøger at "lege" os igennem de mange spændende øvelser, da det tit er den letteste måde at indlære på.

Grunduddannelsen er på 4 moduler, og bagefter kan du vælge at tage en overbygning på 3 moduler mere for så  at blive eksamineret clairvoyant vejleder.

Pris for grundforløbet : 9000,- Betaling fordeles over modulerne eller efter aftale. Tilmelding er bindende.

Clairvoyanceuddannelsen kan indgå som en del af SoulTerapeut uddannelsen, men også stå for sig selv .

Kontakt underviser Ilse Johannesen mht. datoer for kommende hold 26840434, mail@dengyldnesol.dk

NYT: Clairvoyance Minikursus d.12/6 + 17/6 + 19/6 kl. 16-20 (+ en dag i juli måned, som aftales i fællesskab).
Pris: 2250 kr. (Kan evt. afdrages efter aftale)

”Dette har været det helt rigtige for mig. Efter at have ventet på at komme i gang med en clairvoyance uddannelse, er jeg glad og taknemmelig over, at jeg har taget den hos Ilse. Både den høje faglighed og den uhøjtidelige og jordnære stemning er guld værd. Det har været godt og sjovt og super lærerigt.”

- Pia som afsluttede Claivoyanceuddannelsen